BMS

BMS

BMS (Building Management System)

System zarządzania budynkiem / Automatyka budynkowa BMS – system zarządzania podsystemami automatycznego sterowania w budynku. Zadaniem automatyki BMS jest integrowanie instalacji występujących na obiekcie w spójną całość i wprowadzenie odpowiednich zależności między nimi. Monitoruje pracę poszczególnych urządzeń, informuje o problemach i awariach.

BMS najczęściej kontroluje podsystemy i funkcjonalność przedstawioną poniżej, ale jego możliwości pozwalają na dużo więcej w zależności od życzeń klienta i umiejętności projektanta/instalatora:
– nadzór nad zasilaniem,
– układy zasilania awaryjnego,
– urządzenia pomiarowe,
– transport wewnętrzny,
– sterowanie klimatyzacją,
– sterowanie wentylacją,
– sterowanie ogrzewaniem,
– sterowanie oświetleniem,
– sterowanie nagłośnieniem,
– sterowanie systemami garażowymi,

BMS kierujemy głównie dla inwestycji takich jak:
– biurowce,
– szpitale,
– hotele,
– galerie handlowe,
– osiedla mieszkaniowe,

Dla klientów indywidualnych system jest znany jako „Inteligentna Instalacja Elektryczna”.