Administracja

ADMINISTRACJA

Szeroki zakres usług w obsłudze firm pod kątem informatycznym to między innymi:

– zarządzanie siecią teleinformatyczną,
– zarządzanie systemami serwerowymi,
– dbałość o bezpieczeństwo danych i właściwe ich archiwizowanie,
– konserwacja sieci, serwerów, stacji roboczych i peryferiów komputerowych (własny serwis),
wdrożenia nowych funkcjonalności,
doradztwo przy planowaniu rozbudowy systemu,

Mamy doświadczenie w obsłudze systemów zintegrowanych z:
– firmowymi centralami telefonicznymi,
– monitoringiem,
– kontrolą dostępu,
– kontrolą czasu pracy,
– systemami alarmowymi,
– BMS / I
nteligentnymi Instalacjami Elektrycznymi,

Obsługa może być realizowana na podstawie umów abonamentowych z miesięcznymi cyklami rozliczeń, jak również zleceń jednorazowych.