Pomiary elektryczne

POMIARY ELEKTRYCZNE

Pomiary impedancji pętli zwarcia:
– pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością 0,001 prądem rzędu 23 A (44 A przy napięciu międzyfazowym
– zakres napięć pomiarowych: 95…440 V, częstotliwości 45…65 Hz,
– pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością do 0,01 Ω, w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikami RCD o I 30 mA bez ich zadziałania, Δn

Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B:
– pomiar wyłączników zwykłych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500 i 1000 mA,
– pomiary dla napięcia 95…270 V.

Pomiary rezystancji izolacji:
– napięcia pomiarowe: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V … 2500 V,
– pomiar rezystancji izolacji do 10 GΩ,

Niskonapięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych:
– pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem 200 mA w dwóch kierunkach,

Pomiary rezystancji uziemienia:
– pomiar metodą techniczną 3 i 4-przewodową,
– pomiar metodą techniczną 3-przewodową z wykorzystaniem dodatkowych cęgów,
– pomiar metodą dwucęgową, z wykorzystaniem dodatkowych cęgów.

Pomiar rezystywności gruntu metodą Wennera.

Pomiar natężenia oświetlenia.

Pomiar i rejestracja napięcia, częstotliwości, prądu przemiennego, cosφ oraz mocy (czynnej, biernej, pozornej), harmonicznych napięcia i prądu, współczynników THD.

Sprawdzanie kolejności faz i obrotów silnika.