KONTAKT


 

Adres pocztowy

VIP Systems

       Piotr Suchodolski
ul. Pe³czyńskiego 22a/61
01-471 Warszawa, POLSKA
Telefony
  +48 22 4017110
+48 504 227747

 

 VIP_Systems
 
Poczta elektroniczna
Informacje ogólne:

Zlecenia / wspó³praca:

Praca w VIP Systems:

biuro@vipsystems.pl

zlecenia@vipsystems.pl

rekrutacja@vipsystems.pl

NIP: 5222596214          REGON: 015241806